Katastr nemovitostí :
  • geometrické plány
  • vytyčování hranic pozemků
  • pozemkové úpravy
Stavby a inženýrské sítě :
  • vytyčování a zaměřování staveb pro úvěry a kolaudace
  • vytyčování a zaměřování inž. sítí
  • vyhledávání inž. sítí

Digitální a technické mapy měst a obcí

Účelové mapy závodů, …

Měření pomocí metody GPS

Poradenská a konzultační činnost při návrhu rozparcelování pozemků