• Pozemkový fond ČR - geometrické plány
  • Město Smečno - geometrický plán na zaměření sportov. areálu a komerční zóny
  • Obec Makotřasy - návrhy parcelace
  • RYDINGS GROUP - veškeré geodetické práce včetně projektové dokumentace - parcelace Rozdělov - U hřbitova (cca 30 parcel)

předchozí...