Firma Geodézie Kladno s.r.o. byla založena 1.3.2005 třemi společníky:
Ing. Michalem Bradáčem
Bc. Martinem Barochem
Jiřím Černým

V současné době pracuje ve firmě šest zaměstnanců a dva externisté.

    Oprávnění :
  • úředně oprávněný zeměměřický inženýr
  • úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav